vijfde jaarsymposium | vrijdag 17 januari 2025 | programma in voorbereiding

Psychiatrisch onderzoek

Stoornissen in het denken: vorm en inhoud